Escoitar

DO M I C I L I A C I Ó N S<br /> TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO VIVENDA

<br />

venres, 5 mai 2017
De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións da taxa pola recollida do lixo vivenda do ano 2017 ata o 14 de maio do presente ano.