Escoitar

Convocatoria de subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro do ano 2016

O Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, convoca as axudas económicas ás entidades sen ánimo de lucro que operan no movemento veciñas, social, sindical, as comunidades de montes, as entidades empresariais e as deportivas, constituídas legalmente como tales, para o fomento do emprego entre os veciños e veciñas de Vigo, dende o 01 de xaneiro ao 30 de setembro de 2016.

venres, 13 mai 2016
Importe da convocatoria:1.000.000,00 € (un millón de euros)

Obxectivo:
Fomento do emprego entre os veciños e veciñas de Vigo co fin de reforzar a capacidade de autoorganización das entidades asociativas e posibilitar o fortalecemento do tecido social e a promoción de calidade vida e benestar social da cidadanía.

Dirixido a:
Asociacións veciñais, culturais, sociais, sindicais, comunidade de montes, deportivas e empresariais, sen ánimo de lucro, que estén inscritas nos epígrafes indicados nas bases.

Lugar e data de publicación das Bases da Convocatoria:
BOP nº 64, do 05 de abrirl de 2016.

Data de publicación do extracto da convocatoria:
No BOP nº 87, do venres 06 de maio de 2016.

Data de remate do prazo de presentación de solicitudes:
O luns, 16 de maio de 2016.

Máis información no 010, www.vigo.org e no correo electrónico ofi.emprego@vigo.org