Escoitar

CORRECCIÓN ERROS

En relación ó establecido na Convocatoria do exame para a obtención do permiso municipal de condutor de taxi, publicado na data 12 de febreiro de 2016.

venres, 19 feb 2016
Onde dí

Real decreto lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial.

Debe dicir

Real decreto lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial.