Escoitar

Bases reguladoras de adxudicacion de prazas para participar no programa de inmersión en lingua inglesa "Vigo en Inglés 2016"

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 29 de xaneiro de 2016 aprobou as "Bases reguladoras e convocatorias ordinaria e extraordinaria para a adxudicación de prazas para a participación no programa municipal de inmersión en lingua inglesa "Vigo en Ingles 2016", dirixidas ao alumnado de 3º de ESO e de 2º de Bacharelato de centros educativos do Concello de Vigo ". (exptes. 17631-332 e 17632-332)

venres, 12 feb 2016
O prazo para a presentación de solicitudes é do luns 15 ao venres 26 de febreiro de 2016, ambos inclusive.

As solicitudes xunto coa documentación requerida deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo (Praza do Rei nº 1, 36202)

As bases, impresos de solicitude e anexos para participar na convocatoria atópanse na oficina do Programa Vigo en Inglés (Concello de Vigo, Praza do Rei nº 1, Servizo de Educación, Planta 11ª- 36202)) ou pódense descargar a través da Web: www.vigoeningles.org

Para máis información ou formular calquera consulta debe dirixirse a:
Oficina Programa Vigo en Inglés ( Concello de Vigo, Praza do Rei nº 1, Servizo de Educación, Planta 11ª- 36202)
E-mail: vigoeningles@vigo.org
Teléfono: 986 810181

Máis información