mércores, 10 febreiro 2016
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Inspección técnica de edificacións (ite) requirimento de presentación de informes do ano 2015

mércores, 10 feb 2016

Ponse en coñecemento dos PROPIETARIOS das EDIFICACIÓNS CONSTRUÍDAS NO ANO 1984 no termo municipal de Vigo que o 22 de xaneiro de 2016 se procedeu á publicación nos taboleiros de anuncios do Concello e da Xerencia Municipal de Urbanismo (Praza do Rei, s/n - Vigo), e na páxina web do Concello (www.vigo.org/ite), da listaxe das referencias catastrais correspondentes ás edificacións das que non consta a presentación do informe de ITE durante o ANO 2015.