Escoitar

O Pleno valida un orzamento de ingresos que permiten que Vigo "sexa a ser a cidade con menor presión fiscal de España"

O goberno local sacou adiante a aprobación do orzamento de ingresos para 2016, mantendo a mesma presión fiscal e o importe das bonificacións. Segundo explicou na súa intervención plenaria, o concelleiro de Facenda, Jaime Aneiros, esta validación permitirá ao Concello de Vigo manter a o mesmo nivel de gasto e inversión.

luns, 28 set 2015
O Pleno deu luz verde esta mañá ás ordenanzas fiscais para 2016, cunha proposta de conxelación real e diminución dalgunhas taxas e prezos públicos. Tal e como defendeu o concelleiro de Facenda, Jaime Aneiros, esta aprobación permite que a presión fiscal diminúa en termos reais. Cos votos favorables do PSOE, o goberno local aprobou un orzamento de ingresos que garante a boa situación económica do Concello e, o que ao mesmo tempo, garante o mantemento dos investimentos en política social e emprego.

Tal e como detallou, mantéñense en termos reais e, polo tanto diminúen un 1,1% a taxa por servizo de axuda no fogar (o 22% non paga nada e o 75%, o 15% do custo), e a taxa de escolas infantís, con exencións de familias numerosas con rendas per cápita inferior aos 6.155 euros, ademais de aplicarse coeficientes correctores ás familias monoparentais, parados de longa duración e familias con membros vítimas de violencia de xénero, o que supón que case a metade dos usuarios teñen unha bonificación total. As escolas infantís de Navia, Teis, Casco Vello, Lavadores, Saiáns, Tomás Alonso, Casiano Martínez e Mestres Goldar supoñen un custo de 220.000 por centro.

Tamén se mantén a conxelación nominal e, polo tanto, a baixada real das taxas por uso de instalacións do Instituto Municipal de Deportes (exentos os alumnos de escolas deportivas, clubs con convenio de colaboración, membros de familias numerosas ou monoparentais); taxa de entrada a Vigo Zoo, taxa de aproveitamento da vía pública, taxa por instalación de quioscos e postos de venda, taxis, extinción de incendios, cemiterios, inspección sanitaria, limpeza de pozos negros ou control de calidade, entre outras.

Os prezos públicos tamén se conxelan nominalmente e, polo tanto, baixan as ensinanzas especiais (escolas de danza, música e teatro), o subministro de libros, a organización de espectáculos ou a entrada ao Verbum. Mantense a gratuidade da Escola de Artes e Oficios.

Por outra banda, prodúcese unha conxelación real -é dicir unha adecuación do IPC dun 1,1% (tomando como referencia de abril a abril desde o último ano que se actualizou- tal e como se fai tradicionalmente no Concello) as taxas de lixo e auga e aos impostos de IBI, IAE e rodaxe. Respecto deste último, continúase coa política de bonificar os vehículos de discapacitados e aos vehículos menos contaminantes. Ademáis, como novidade, introdúcese unha redución do 10% no caso de motocicletas (34.159 unidades) que, no caso das de menos de 125 cc. e ciclomotores, chega ao mínimo real, o que supón que pasa de 6,70 euros a 1,1 euros.

A adecuación do IAE afectará únicamente a 3.724 empresas que facturan máis dun millón de euros, que representan o 9,67% do total de empresarios. Tamén están exentos 17.385 autónomos. No tocante ao IBI, explicou que segue a ser o máis baixo de Galicia e que se manterán as bonificacións ás familias numerosas, por importe de cen mil euros, un importe que rondará os 520.000 euros segundo os beneficios fiscais previstos para o próximo ano. A taxa de lixo, máis baixa que no resto de Galicia, recollerá bonificacións por preto de 800.000 euros, e no 2016, están previstos beneficios fiscais para 3.250 familias numerosas, por importe de 300.000 euros.

A ordenanza fiscal xeral recolle a mellora da redacción da Conta fácil 10, un sistema que permite fraccionar o pago de tributos en 10 mensualidades, sen intereses nin garantías; inclúe unha bonificación no ICIO e na licenza de obras para as construccións que se realicen dentro dos Plans de Protección e Reforma Interior de Bouzas, Casco Vello, Santa Clara e Coia. Neste punto e por imperativo legal, modifícase a taxa por utilización privativo do dominio público ás empresas de telecomunicacións, unha norma que foi criticada polo Concello.

Para o alcalde, todos os cambios realizados están dirixidos a manter "a boa situación económica coa menor presión fiscal de España", mantendo a capacidade de gasto social e de inversión.


Pago a proveedores
Durante o Pleno, o edil de Facenda tamén deu conta do informe trimestral de Tesoureiría sobre o cumprimento dos prazos de pago a proveedores. Unha vez máis, o Concello aboou as súas facturas nun periodo medio de 24 días desde a recepción das mesmas, moi por debaixo da media das CCAA, situado en 40,96 días e do límite legal, que son 30 días. Tal e como detallou, en abril, maio e xuño, aboáronse 2.093 facturas, cun importe de 28.170,46 euros.