Escoitar
Recadación Voluntaria

Calendario do contribuínte para a 2011

<br /> <br />

venres, 28 xan 2011
PRIMEIRO TRIMESTRE:

Imposto vehículos de tracción mecánica (IVTM).

Data de comenzo do período voluntario: 31 de marzo de 2011
Data de finalización do período voluntario: 31 de maio de 2011
Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 31 de maio de 2011

SEGUNDO TRIMESTRE:

Taxa pola recollida do lixo nas vivendas.

Data de comenzo do período voluntario: 1 de xuño de 2011
Data de finalización do período voluntario: 1 de agosto de 2011
Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 1 de agosto de 2011

Exaccións unificadas industriais (Lixo industrial).

Data de comenzo do período voluntario: 1 de xuño de 2011
Data de finalización do período voluntario: 1 de agosto de 2011
Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 1 de agosto de 2011
TERCEIRO TRIMESTRE:

Imposto sobre bens inmobles (IBI).

Data de comenzo do período voluntario: 1 de setembro de 2011
Data de finalización do período voluntario: 2 de novembro de 2011
Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 2 de novembro de 2011

Imposto sobre actividades económicas (IAE).

Data de comenzo do período voluntario: 1 de setembro de 2011
Data de finalización do período voluntario: 2 de novembro de 2011
Data de cargo en conta dos recibos domiciliados:2 de novembro de 2011