luns, 30 novembro 2015

Vigo, con 19 días de media, é o concello galego que antes paga aos provedores

O Concello abonou as súas facturas no terceiro trimestre do ano nun prazo medio de 19 días, segundo se desprende do informe trimestral de Tesourería que pasou este luns polo Pleno da Corporación Municipal. O edil de Facenda, Jaime Aneiros, explicou que este dato sitúa a Vigo á cabeza das cidades galegas e entre as mellores de España. O concelleiro salientou asemade que as 2.303 operacións efectuadas foron abonadas en prazo e sen xuros de demora.

O Concello insta á Xunta de Galicia a manter o uso sanitario do Hospital Xeral

luns, 30 nov 2015

A Corporación Municipal deu luz verde por unanimidade á moción presentada por Marea de Vigo, con engadidos do grupo socialista e do grupo popular, na que tamén se empraza ao Goberno Central a manter, dinamizar e poñer a disposición da cidadanía os espazos excedentes do antigo centro hospitalario, asumindo o goberno local as competencias que veñan derivadas desa decisión. Ademais, a proposta do PP, vaise crear un grupo de traballo para definir o futuro do vello hospital. No texto da moción expóñense as consecuencias negativas da falta de actividade no edificio para a zona e para a actividade comercial da cidade.

O Pleno solicita ao Ministerio de Sanidade a inclusión da vacina da Meninxite B no calendario de vacinación

luns, 30 nov 2015

A sesión plenaria celebrada este luns 30 de novembro acordou por unanimidade solicitar a incorporación desta vacina de xeito universal e gratuíto no calendario ao Ministerio de Sanidade. Tamén por unanimidade a Corporación solicita ao Goberno de España dunha tributación xusta para as rendas dos emigrantes retornados polo que a Axencia Tributaria debe asumir as sentenzas dos Tribunais Superiores de Xustiza que eximen ás rendas alemás de devolver as cantidades cobradas e pídese tamén que se retornen as sancións e recargos aplicados inxustamente e que os pensionistas non reclamaron.

A Corporación pide ao Goberno central que inclúa 20 millóns de euros nos orzamentos para as obras do AVE a Vigo

luns, 30 nov 2015

O Pleno decidiu tamén solicitar ao Goberno do Estado a Derrogación da Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local para "devolver urxentemente ás Entidades Locais as competencias en materia de prestación dos servizos sociais e de promoción da reinserción social", nunha moción presentada polo grupo socialista que contou coa abstención do PP e de Marea de Vigo. <br />

Declaración institucional polo 25-N

luns, 30 nov 2015

Este luns, o Pleno da Corporación de Vigo comezou coa lectura a cargo de Rosa Chantada, en representación do Consello Municipal da Muller, dunha declaración institucional por mor do 25-N, Día internacional para a erradicación da violencia contra as mulleres, baixo o epígrafe "Somos quen de deter a violencia machista"<br />

O Concello de Vigo súmase ao Código de Bo Goberno Local da Federación Española de Municipios e Provincias

luns, 30 nov 2015

A proposta do goberno local, e cos votos favorables de todos os concelleiros e concelleiras da Corporación, o Pleno certificou hoxe luns a adhesión do Concello de Vigo ao Código de Bo Goberno Local promovido pola FEMP, un texto aprobado pola Federación Española de Municipios e Provincias sendo Abel Caballero entón vicepresidente da entidade que hoxe dirixe. <br />

Presentacion do libro "Rosalía Mera:el hilo suelto"

luns, 30 nov 2015

O Centro de Documentación e Recursos feministas acolle a presentacion do libro "Rosalía Mera:el hilo suelto", de Xabier R. Blanco (La esfera de los libros, 2015), o martes, 1 de decembro de 2015 ás 19:00 horas. Interveñen Xabier R. Blanco e Manuel Vázquez Sola.