luns, 7 xaneiro 2008

A Comisión pola Memoria Histórica acorda eliminar os símbolos franquistas da Casa das Artes

luns, 7 xan 2008

A primeira reunión da Comisión Consultiva da Memoria Histórica rematou coa decisión de eliminar os símbolos franquistas do edificio da Casa das Artes, e a súa substitución por un elemento arquitectónico acorde coas características da construción. Deste xeito, os arquitectos plantexarán a alternativa que reemprazará, tras a súa aprobación por parte da Comisión de Goberno, á simboloxía franquista.

La Comisión por la Memoria Histórica acuerda eliminar los símbolos franquistas de la Casa das Artes

luns, 7 xan 2008

La primera reunión de la Comisión Consultiva de la Memoria Histórica finalizó con la decisión de eliminar los símbolos franquistas del edificio de la Casa das Artes, y su relevo por un elemento arquitectónico acorde con las características de la construcción. De este modo, los arquitectos plantearán la alternativa que reemplazará, tras su aprobación por parte de la Comisión de Gobierno, a la simbología franquista.