Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 5 de xaneiro de 2006, ás 9,30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da seguinte relación.

mércores, 4 xan 2006
ORDE DO DÍA:

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

1. COMPARECENCIA URXENTE DA PRESIDENTA DO CONSELLO, CONCELLEIRO DE URBANISMO E XERENTE PARA INFORMAR Ó CONSELLO DO RESULTADO DA REUNIÓN DO 13.12.05 ENTRE O MINISTERIO DE FOMENTO, XUNTA DE GALICIA E CONCELLO DE VIGO E DATOS TÉCNICOS PRECISOS DA SOLUCIÓN ANALIZADA PARA A INTEGRACIÓN DO EIXO ATLÁNTICO DE ALTA VELOCIDADE. (DOC.50197577).

2. INFORME XURÍDICO SOBRE ANOTACIÓN NO REXISTRO DA PROPIEDADE DE LITIXIOS DE ACTOS CON RELEVANCIA URBANÍSTICA (DOC. 50198649).

3. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 53883/421.- CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
2. 55202/421.- TUYPAN SL
3. 39407/421.- JOSE CARLOS ALVAREZ VAZQUEZ
4. 50327/421.- MANUEL VAS RODRIGUEZ

4. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS