Escoitar

Medidas de tráfico especiais co gallo da Cabalgata de Reis de 2006

Co gallo da Cabalgata de Reis adoptaranse as seguintes medidas en materia de tráfico e seguridade para o xoves, 5 de xaneiro de 2006.

mércores, 4 xan 2006
Percorrido e horario

A saída da comitiva da Cabalgata de Reis está prevista para as 18,15 horas e percorrerá as rúas García Barbón (dende o nó de Isaac Peral, Policarpo Sanz, Porta do Sol e Elduayen (remate no "olivo" do Paseo de Alfonso).
Desviacións

- Os vehículos que intenten acceder ás rúas do percorrido da cabalgata non poderán facelo dende a hora establecida.
- Aqueles vehículos que circulen pola Avenida de Galicia terán que desviarse pola Avenida de Bos Aires á Travesía de Vigo e centro da cidade, ou ben facelo por Sanjurjo Badía para entrar na rotonda de Julián Estévez e os túneles de Areal-Beiramar.
- Recoméndase a circulación pola Avenida de Bos Aires e Travesía de Vigo, así como baixar a Julián Estévez dende Enrique Lorenzo, para poder tomar o túnel ata chegar á rúa Coruña e Bouzas.
- Os vehículos procedentes da rúa Torrecedeira desviaranse na saída da rúa Llorente cara á dereita con dirección Pi y Margall. No momento da chegada da Comitiva Real a este punto, todos os vehículos procedentes da rúa Conde de Torrecedeira se desviarán pola rúa Gaiteiro Portela e Marqués de Valterra con dirección á zona de Beiramar.
- Recoméndase non circular pola rúa Torrecedeira e facelo pola rúa Beiramar para os que leven destino Teis e pola rúa Coruña-Gran Vía para os que vaian con dirección Travesía de Vigo.
- Queda pechada a entrada da avenida das Camelias á rúa Romil e Falperra, así como o acceso do Paseo de Granada a Cachamuiña-Falperra.
- Queda pechado ó trafico o acceso dende á rúa Progreso por Doutor Cadaval, non podendo saír á Porta do Sol.

- Recoméndase ós vehículos procedentes de Bouzas-Beiramar a utilización da rúa Coruña, Praza de América e Gran Vía para os destinos de Gran Vía e Calvario. Preferentemente recoméndase a Avda. de Castelao e a circunvalación cara á Arquitecto Palacios.
- Os vehículos precedentes da autoestrada con saída Alfonso XIII, e os que baixen por esta rúa, desviaranse pola rúa Cervantes.
- Os vehículos que procedan do Calvario pola rúa Urzaiz terán que ser desviados no cruzamento con Vazquez Varela.
- Recoméndase a utilización da circunvalación de Arquitecto Palacios.
- Aconséllase ós vehículos que procedan da Praza de España con destino á zona de Beiramar a utilización da Gran Vía, Praza de América e rúa Coruña para chegar ó seu destino.
- Os vehículos que circulen pola Gran Vía con dirección cara ás rúas Alfonso XIII e García Barbón desviaranse no cruce da rúa Lepanto con sentido ascendente á rúa Urzáiz.
- Anularase a saída da autoestrada por Isaac Peral.
- Ós vehículos que circulen pola Travesía de Vigo con dirección a García Barbón non se lles permitirá chegar facéndo que xiren na rotonda de San Lourenzo.
- Os vehículos que circulen pola rúa Areal desviaránse pola rúa Oporto e rotonda da Paelleira.

- Soamente se permitirá baixar pola rúa Urzáiz dende os diversos cortes a aqueles vehículos que pretendan utilizar os estacionamentos públicos ou privados.

Peches de tráfico
Os cortes produciranse en:
Sanjujo Badía-Enrique Lorenzo.
Saída da autoestrada a Isaac Peral
Rotonda de San Lourenzo con dirección a García Barbón.
Rúa Areal-Oporto
Rúa Areal- Paelleira
Rúa Colón-Areal
Poboadores-San Francisco-Ribera.
Llorente-Pi y Margall
Llorente-Santa Marta
Conde de Torrecedeira-Marqués de Valterra.
Avda. das Camelias-Rúa Romil
Paseo de Granada-Cachamuiña
López de Neira-Doutor Cadaval
Alfonso XIII-Cervantes
Urzáiz-Lepanto


Urzaiz-México
Urzaiz-Vazquez Varela
Canceleiro-Rosalía de Castro
Oporto-Rosalía de Castro
República Arxentina-Uruguai

- As únicas entrada e saídas á zona do Areal-Rosalía de Castro-zona Praza de Compostela e Beiramar terán que ser polo rotonda de Julian n Estévez e pola rúa Coruña.
- Desaconséllase totalmente a utilización desta zona agás ós que teñan o seu destino na mesma ou aos usuarios da autoestrada.

Punto de encontro de nenas/os perdidos e posto de emerxencias

Establecerase un posto destacado de emerxencias e atención a nenos/as perdidos diante da igrexa de Santiago de Vigo. En caso de perdas de nenos/as, dirixirse ós voluntarios/as de Protección Civil, Cruz Vermella, Organización e ós axentes da Policía Local.

Recomendacións finais

- Evitar o uso dos vehículos particulares.
- Evitar o estacionamento indebido de vehículos no centro das calzadas nos treitos cortados, xa que son necesarios corredores de emerxencia de ambulancias e bombeiros.
- Evitar a concentración de público na zona de montaxe da comitiva na rúa García Barbón entre o nó de Isaac Peral e a rotonda de Julián Estévez e Sanjurjo Badía.
- Precaución nas varandas da baixada a San Vicente na rúa Elduayen e na varanda do Paseo de Alfonso X polo risco de caídas ó baleiro.
- Manter control sobre os nenos, evitando a súa perda e que se abalancen preto das carrozas na busca de caramelos.
- Atender as instrucións da Policía Local, Protección Civil, Cruz Vermella e persoal de seguridade da Organización.