Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo celebra sesión ordinaria o xoves, día 6, ás 10 horas , co seguinte orde do día:

mércores, 5 out 2005
1. ACTA ANTERIOR (22.09.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. CONSTITUCIÓN DE ENTIDADE URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN NA U.E. IV-12 RAMÓN NIETO 6 (4349/401)

3. APROBACIÓN DEFINITIVA DO CONVENIO DE XESTIÓN DO POLÍGONO 11 DO PERI DO CALVARIO (4492/401)

4. ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN DO POLÍGONO 3 DO PERI IV-01 SAN ROQUE A.- DESISTIMENTO (4616/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

5. APROBACIÓNS PROVISIONAIS DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN:

a) VIVENDA EN REAL, 24 3ºD (219/431)

b) ELEMENTOS COMÚNS EN SAN FRANCISCO 9 (255/431)

c) VIVENDA EN ELDUAYEN, 22 -1ºB (259/431)

d) VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS EN CESTEIROS 6, 2ºD (261/431)

e) ELEMENTOS COMÚNS EN CESTEIROS 6, (262/431)

6. APROBACIÓNS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN:

a) VIVENDA EN ELDUAYEN, 22 3º B (173/431)

b) VIVENDA EN ALFONSO XII, 21 4º (228/431)

7. EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE RUÍNA:

a) EDIFICIO SITO EN RAMÓN NIETO Nº 21 (40200/421)

b) EDIFICIO SITO EN CAMIÑO FRIÁN Nº 77 (47695/421)

8. BASES PARA A SELECCIÓN DUN TÉCNICO DE ADMÓN. XERAL INTERINO (1361/407)

9. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28597/422.- PÓRTICO, S.A.
2. 29491/422.- ARMARIUM ORENSE, S.L.
3. 30028/422.- ROCOIGOR, S.L.
4. 48381/421.- MARÍA CARMEN P. ROMERO COSTAS
5. 53375/421.- JULIO CALVAR REGUEIRA
6. 54515/421.- MANUEL MARTINEZ MARIÑO
7. 54300/421.- JESÚS FERNANDO VIGO SEOANE
8. 43777/421.- INVOGA, S.A.
9. 44050/421.- VIUCONSA
10. 46196/421.- GUSTAVO AYÁN IGLESIAS
11. 51250/421.- DIGNA SALGUEIRO ABALDE
12. 44098/421.- DOLORES POSADA ABALDE
13. 51727/421.- ENTIDADE LOCAL MENOR DE BEMBRIVE
14. 51917/421.- DOLORES BASTOS ALONSO
15. 52325/421.- JOSÉ MANUEL MARRA PEREZ
16. 52588/421.- MÓNICA CACHEIRO SALGUEIRO
17. 53053/421.- ASUNCIÓN VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
18. 45377/421.- GESIMVAO, S.L.
19. 45470/421.- ROCOIGOR, S.L.
20. 51431/421.- EUROGRAMCO, S.L.
21. 53930/421.- INVOGA, S.A.
22. 32054/421.- ESPACIO VITAL CONSTRUCCION Y PROMOCIONES
23. 44344/421.- M. DOLORES RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
24. 48206/421.- OLGA MATILDE RIVAS ESCUDERO
25. 52026/421.- JULIO CALVAR REGUEIRA
26. 52570/421.- FAUSTINO SEGADE SÁNCHEZ
27. 53554/421.- MANUEL MARTÍNEZ MARIÑO
28. 53754/421.- JUAN MACEIRA COMESAÑA
29. 53828/421.- ALBERTO GONZÁLEZ ALONSO
30. 53829/421.- SERVICIOS DE GESTIÓN NOR & IBERIA, S.L.
31. 53948/421.- MARÍA CARMEN P. ROMERO COSTAS
32. 54406/421.- ROGELIO FIGUEROA DOMÍNGUEZ
33. 51229/421.- PÓRTICO, S.A.
34. 53305/421.- ARMARIUM ORENSE, S.L.
35. 53073/421.- SONIA MARÍA BERNARDEZ LODEIRO
36. 29528/422.- MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ BARREIRO
37. 53423/421.- MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ BARREIRO
38. 52329/421.- DELIO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
39. 12498/422.- RAFAEL BAQUEIRO CAMPOS
40. 29793/422.- HEREDEROS ANTONIO LAGO PÉREZ, S.L.
41. 29824/422.- MARÍA JOSÉ DOCAMPO ABALDE
42 26176/422.- NEUWALME, S.L.
42. 28156/422.- SILVIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
43. 27911/422.- CARPUAN 2002, S.L.
44. 29177/422.- FRESPE VIGO, S.L.
45. 29444/422.- MAZ VIGO, S.L.
46. 28163/422.- MANA, S. C.
47. 29235/422.- A. M. CONSULTORES.L.
48. 29349/422.- JOSÉ LUIS CARRIL BOBILLO
49. 29479/422.- COBA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.
50. 29529/422.- A ILLA NOVA HABITAT
51. 24393/422.- RAMÓN SANTAMARÍA CAO
52. 46597/421.- NEUWALME, S.L.
53. 22580/422.- MEDIALATINA HOLDINGS, S.A.
54. 27573/422.- TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
55. 48527/421.- TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
56. 22602/422.- FIRSTMARK COMUNICACIONES ESPAñA SA
57. 25705/422.- CARPE ELECTRICIDAD SLV
58. 20752/422.- BODEGAS GONZÁLEZ Y SEIJAS, S.L.

10. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS