Escoitar

Xerencia de urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 7 de outubro de 2004, ás 9,30 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para trata-los asuntos da referida relación.

mércores, 6 out 2004
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (23.09.04)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. APROBACIÓN INICIAL DE PROXECTO DE URBANIZACIÓN POLÍGONO ENTRE AS RÚAS SAN XOAN E PADRE CELSO (4507/401)

3. CONVENIO URBANÍSTICO PARA A APERTURA DA RÚA PINTOR COLMEIRO (9013/411)

4. CESIÓN GRATUÍTA DE TERREOS PARA ENSANCHE E MELLORA DA ESTRADA DE FRAGOSELO A CORUXO (40908/250)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ORDENACIÓN DO PERI IV-06 SAN PABLO NA TRAVESÍA DE VIGO

6. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN BAIXADA A RÍOS Nº 157 (12262/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA VIRXILIO BLANCO GARRIDO EN OIA (12546/423)

c) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN FIGUEIRAS Nº 184 (10094/423)

d) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO PIÑEIRO Nº 16-LAVADORES (11684/423)

e) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 22.01.04 QUE RESOLVÍA EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA NO CAMIÑO DO ROZO, 21-CANIDO (12321/423)

7. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN POLO VICEPRESIDENTE (POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL) DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DA SUPERFICIE DE CESIÓN EN ACORDO DE CONCESIÓN DE LICENZA NO NÚCLEO 06.05 "MONTE DA FALCOA" (9013/411)

8. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28097/422.- ARQUITECTURA DISEÑO REFORMA OBRA SL
2. 24690/422.- M ELENA PRADO PRADO
3. 50847/421.- SUARFONT S.L.
4. 50930/421.- FRANCOTE SL PROMOCIONES
5. 50957/421.- ALCAMPO SA
6. 50966/421.- ARTURO DAPENA BARROS
7. 50860/421.- DELTA INGENIERIA Y OBRAS SL
8. 51038/421.- ROSA GONZÁLEZ ANTÓN
9. 51039/421.- SANTIAGO JULIO VALERA SIMÓNS
10. 49835/421.- PINILLOMAR SL
11. 48619/421.- TAMAINVER SL
12. 44581/421.- RR.MM. FRANCISCANAS
13. 49044/421.- VIVENDA COLECTIVA SA
14. 50113/421.- MARIA PILAR VAZQUEZ VAZQUEZ
15. 50622/421.- CONSELLERIA DE XUSTIZA INTERIOR E ADMINI
16. 50763/421.- MAXIMINO COMESAÑA PEREZ
17. 49936/421.- MARIA LOURDES LAGO PRELLEZO
18. 50349/421.- MARIA VICENTA COMESAÑA VAZQUEZ
19. 50454/421.- GUSTAVO MONROY RIAL
20. 51133/421.- ROSA ANA ALVAREZ RODRIGUEZ
21. 49695/421.- ESPIGA-SALCEDA S.L.
22. 50650/421.- REVSA SL
23. 50764/421.- HERMANOS LOPEZ ALVAREZ Y OTROS SC
24. 50907/421.- MARIA GUADALUPE FERNANDEZ ACUÑA
25. 45201/421.- CARLOS VAZQUEZ NOGUEIRAS
26. 47683/421.- RAQUEL RAMILO VILA
27. 48774/421.- INDALECIO BASTOS FERNANDEZ
28. 49826/421.- MERCEDES RIOBO FERNANDEZ
29. 49888/421.- FRANCISCO BARROS PEREZ
30. 50019/421.- MIGUEL CABALEIRO GONZALEZ
31. 50317/421.- M ANGELES DIZ FREITAS
32. 50946/421.- MARIA NIEVES IGLESIAS MONTES
33. 49283/421.- PESQUERA VASCO GALLEGA SA
34. 50143/421.- XESTAGA S.L.
35. 50643/421.- ADRO SL
36. 43213/421.- M ELENA PRADO PRADO
37. 49001/421.- ROCASSE PROMOCIONES SL
38. 48548/421.- PILAR NUÑEZ ALONSO
39. 47762/421.- LORETO PENA ABALDE
40. 24998/422.- MAPFRE
41. 28293/422.- PERNAS ASOCIADOS VIGO SL
42. 28297/422.- JUAN MANUEL MARTINEZ NOVOA
43. 27982/422.- CONSTRUCCIONES GONZALEZ OTERO SL
44. 28198/422.- CONSTRUCCIONES O GALLO SL
45. 27383/422.- MANUEL VENTOSO PEREZ
46. 22638/422.- RICARDO MILLAN CREGO
47. 26014/422.- PLAYA SANTA BAIA S.L.
48. 26881/422.- RETEVISION MOVIL S. A.
49. 22002/422.- CLINICAS VITAL DENT
50. 25671/422.- MARTA PATRICIA GIMENEZ GOMEZ
51. 19155/422.- RIVAS QUINTAS SL
52. 21152/422.- CONSTRUCCIONES CONDE S.A.
53. 21540/422.- CONSTRUCCIONES HNOS ALONSO PEREZ SL
54. 22180/422.- ALVARO OTERO PEREZ S.L.
55. 23796/422.- CNES VILA COMESAÑA Y CIA SL
56. 24824/422.- GABISA AUTOMOCION SL
57. 17553/422.- TOMAS FERNANDEZ FERNANDEZ VIGO S.L.
58. 22655/422.- MANUEL OTERO RODRIGUEZ

9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS