Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

O Consello reunese o xoves, día 27 , ás 10 horas, co seguinte orde do día:

mércores, 26 mai 2004
1. ACTA ANTERIOR (13.05.04)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL SOBRE REEMPRAZAMENTO DA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DO CASTRO (8661/411)

3. SOLICITUDE DECLARACIÓN BIC CASCO VELLO DE VIGO (CONXUNTO HISTÓRICO).- EXPEDIENTE Nº 8346/411


DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

4. APROBACIÓN INCIAL DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS EN XESTOSO, UR 1 DO PEMN DE ESPARRAMÁN (4452/401)

5. PROXECTO DE EXPROPIACIÓN DA RÚA PEDRO ALVARADO EN TEIS (144/413)


ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

6. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDA SITA NA RÚA PERIGOS Nº 3 (70/431)

7. EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE RUÍNA:

a) EDIFICACIÓNS SITAS NA SUBIDA Ó MARCO Nº 21-MOLEDO (45893/421)

b) EDIFICIO SITO NA PRAZA DE MIRAFLORES Nº 39 (47869/421)

c) TRES VIVENDAS NA RÚA EXTREMADURA Nº 76, 78 E 80 (47696/421)

8. EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS: RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA EN SEVERINO COBAS Nº 320 (12337/423)

9. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 26846/422.- JUAN ANTONIO COMESAÑA FIGUEIRAS
2. 27748/422.- FERRETERIA SANMARTIN SL
3. 24839/422.- CAIXANOVA
4. 24994/422.- GERIATROS SL
5. 24491/422.- ANA IZQUIERDO GALANTE
6. 48401/421.- MARIA LUISA MARTINEZ MARTINEZ
7. 49860/421.- RIAZON SL
8. 36187/421.- JAIME PINO BOTANA
9. 48881/421.- GALORGO SA
10. 38785/421.- ROSA MARINA ALVAREZ COSTAS
11. 42660/421.- ANA IZQUIERDO GALANTE
12. 47481/421.- ESTRELLA PAZ GONZÁLEZ
13. 48738/421.- ANTONIO RODRIGUEZ BASTOS
14. 49872/421.- FERNANDO JUNCAL REY
15. 48580/421.- GESTION MAFERPE SL
16. 43484/421.- GREGORIO MANUEL GARCIA RIOS
17. 43485/421.- JUAN JOSE ESPEJO COLMENERO
18. 47178/421.- DANIEL MONTERO PEREZ
19. 47547/421.- SUARFONT SL
20. 49555/421.- SERAFIN GARRIDO ANTON
21. 25453/421.- ANDRES ANDRE RENDO
22. 43546/421.- CAIXANOVA
23. 43882/421.- GERIATROS SL
24. 48112/421.- JUAN ANTONIO COMESAÑA FIGUEIRAS
25. 49844/421.- FERRETERIA SANMARTIN SL
26. 45378/421.- CARLOS FERNANDEZ PEREZ
27. 46853/421.- EMILIO BAÑOS CASTRO
28. 27116/422.- JOSE FERNANDEZ VILAR
29 27415/422.- PERFUMERIA CONDE CB
30 27417/422.- HIPOLITO COSTAS AGULLA
31 27418/422.- PEOLFIR SLL
32 27421/422.- MARIA TERESA DE LUCA DE FALCON
33 27427/422.- SARA CERNADAS MURAS
34 27428/422.- SAMMIC SL
35 27436/422.- OTERALVA SOCIEDAD CIVIL
36 27441/422.- ARYEREP S.L.
37. 22379/422.- FRIMARTE S.A.
38. 21942/422.- ADOLFO BELTRAN CALDERON
39. 27606/422.- BEMAGON 3000 SL
40. 27611/422.- ALEJANDRO MARCOS GUERRERO
41. 27730/422.- BARBARA FIGUEROA CARIDE
42. 27755/422.- YAJAIRA DEL VALLE CASTRO PEREIRA
43. 27775/422.- SURF SPORT PUI SL
44. 25274/422.- RETEVISIÓN I SA
45. 27092/422.- JACQUELINE DE LA SIERRA DOMINGUEZ
46. 27691/422.- PORTVIGO SL
47. 26272/422.- M DIANA RIOS ALVAREZ
48. 38604/421.- FRIMORTE S.A.L.
49. 27403/422.- ANA CELIA BASTERO ALONSO
50. 26128/422.- MIGUEL ANGEL ALFONSO INSUA
51. 27094/422.- MIGUEL LAGO ALONSO
52. 48557/421.- MIGUEL LAGO ALONSO
53. 22856/422.- FIRSTMARK COMUNICACIONES
54. 49795/422.- MIGUEL FACAL GARCÍA
55. 49534/422.- JOSE FRANCISCO MÍGUEZ ÁLVAREZ

10. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS