Escoitar

Adxudicáronse as axudas de comedor

martes, 15 out 2002
A Comisión Municipal de Goberno de 14/10/02 adoptou o acordo de conceder 699 axudas para comedor por un importe total de máis de 192.000 € (32.000.000.-ptas) para o curso escolar 2002/2003.

As axudas van dirixidas a familias que cumpran o perfil aprobado pola Comisión Municipal de Goberno de 22/04/02, con nenos que cursen estudios de educación infantil, primaria ou secundaria en centros públicos ou concertados, un total de 65, que contan co servicio de comedor.

O importe que se abona é de 39 euros/mes por praza como máximo.

O departamento de Benestar Social pretende aumenta-la dotación económica destas axudas, que se consideran fundamentais para sucesivas convocatorias.