Escoitar

Vigo adscríbese á Rede Española de Cidade Saudables

luns, 30 set 2002
A Corporación decidiu adherirse á Rede Española de Cidade Saudables que pretende impulsar o deseño de plans de actuación concretos e programas de educación de hábitos vitais, así como favorecer o intercambio de experiencias con outras cidades. Designáronse como interlocutores ao concelleiro delegado de Sanidade, como representante político, e ao director do laboratorio municipal, como técnico.

Os cinco elementos máis importantes do proxecto de cidades saudables no que participará o Concello de Vigo son:

-A formulación do concepto que conduza á adopción de plans de saúde para as cidades.
-O desenvolvemento de modelos adecuados de actuación. Abranguen desde accións ambientais ata programas desenvolvidos para apoiar cambios de estilo de vida que reflictan os principios de promoción da saúde.
-Monitorización e investigación da efectividade dos modelos de actividades na saúde das cidades.
-Intercambio de ideas e experiencias entre as cidades colaboradoras ou interesadas.
-Apoio mutuo, colaboración e aprendizaxe entre cidades.

Nos últimos anos estableceuse unha serie de novos parámetros que determinan se unha cidade é ou non saudable. No 1988 a Organización Mundial da Saúde fixou as condicións económicas, sociais e naturais precisas para que a poboación sentise que residía nun lugar salubre. Coa idea de trasladar ao ámbito municipal estes obxectivos xurdiu a Rede Española de Cidades Saudables, que actualmente agrupa o 30% dos españois.

En 1998, a Asemblea a Mundial da Saúde recoñece que a evolución da situación sanitaria mundial esixe que se practique a ”Política de saúde para todos no século XXI” mediante políticas e estratexias rexionais e nacionais pertinentes cos seguintes obxectivos:

1.-Solidariedade para a saúde na rexión europea da OMS

2.-Equidade en saúde

3.-Iniciar a vida en boa saúde

4.-A saúde dos rapaces

5.-Envellecer en boa saúde

6.-Mellorar a saúde mental

7.-Reducir as enfermidades transmisibles

8.-Reducir as enfermidades non transmisibles

9.-Reducir as lesións derivadas de actos violentos e de accidentes

10.-Un contorno físico san e saudable

11.-Unha vida máis saudable

12.-Reducir os danos derivados do alcohol, as drogas e o tabaco

13.-Escenarios promotores de saúde

14.-Responsabilidade multisectorial para a saúde

15.-Un sector sanitario integrado

16.-Xestión centrada na calidade da atención sanitaria

17.-Financiar servicios sanitarios e asignar recursos

18.-Desenvolver recursos humanos para a saúde

19.-Investigación e coñecemento para a saúde

20.-Mobilizar axentes para a saúde

21.-Políticas e estratexias de saúde para todos