Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 2 de marzo de 2006, ás 9:30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da seguinte relación.

mércores, 1 mar 2006
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (09.02.06).

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. PROXECTO DE NORMALIZACIÓN DE PREDIOS NA "UNP 4" DO PERI IV-01 S. ROQUE.
APROBACIÓN INICIAL. ( EXPTE 4636/401).

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. ADOPCIÓN DE CRITERIOS PARA A XESTIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO
(EXPTE 4648/401).

4. CONCURSO DE TRASLADOS NA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. XEFATURAS DE NEGOCIADO. (EXPTE 1642/407).

5. BASES DA CONVOCATORIA DE PRAZAS NA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. OFERTA 2005 (EXPTE 1643/407).

6. EXPEDIENTE CONTRADICTORIO DE RUINA DA EDIFICACIÓN SITA NA RÚA MANUEL NUÑEZ Nº 17. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. (EXPTE 51201/421).

7. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 53600/421.- RIPA RIPALONE,S.L.
2. 55664/421.- PLANIN SL
3. 42952/421.- PROMOCIONES OTERO Y ESTEVEZ S.A.
4. 52585/421.- TIERRA BUENA CB
5. 54337/421.- DOMUS ATLANTICA S.L.
6. 45664/421.- GRACIELA SAYAR BARCIELA
7. 52279/421.- M CARMEN FERNANDEZ IZQUIERDO
8. 52977/421.- MARIA NIEVES REMESAR CONDE
9. 48151/421.- OBRAS Y CONSTRUCCIONES ALEN SA
10. 48296/421.- OBRAS Y CONSTRUCCIONES ALEN SA
11. 51883/421.- CASTRO GALICIA S.A.
12. 54004/421.- SILVIA ALONSO PRADO
13. 54147/421.- RIPALONE S.L.
14. 54193/421.- PILAR ESTEVEZ RODRIGUEZ
15. 54373/421.- CYSUGAL S.A.
16. 54954/421.- INVERSIONES CALIFORNIA SUR SL
17. 55049/421.- METROVACESA S.A.
18. 55247/421.- FRANCISCO RODRIGUEZ VAZQUEZ
19. 52964/421.- ANTONIO MAQUIEIRA VALIÑO
20. 26466/422.- AQUILINO DOMINGUEZ PEREZ
21. 28754/422.- EMILIO GARCIA BARCIELA
22. 28757/422.- JOSE MANUEL GONZALEZ DOMINGUEZ
23. 28786/422.- ALEJANDRO PEREIRAS JUSTO E OUTRA
24. 28793/422.- JOSE DE ALMEIDA TEMPORAO
25. 28797/422.- PILAR RODRIGUEZ LABORDA
26. 29505/422.- MARIA ERMITAS ROMERO VAZQUEZ
27. 29165/422.- UNION FENOSA DISTRIBUCION SA
28. 30554/422.- CREDITO E ASESORAMENTO PATRIMONIAL S.L.
29. 29672/422.- CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.
30. 27193/422.- RECREATIVOS LIMIA SL
31. 30601/422.- MARIA CARMEN RODRIGUEZ VAZQUEZ
32. 53799/421.- CENTROS COMERCIALES CARREFOUR E OUTRO
33. 28756/422.- CAFE BAR D´2 C.B.
34. 28808/422.- TERESA REGUERA SABORIDO
35. 30309/422.- ARTURO CARRERA BARCIELA
36. 30581/422.- NIEVES NIETO GOMEZ
37. 25481/422.- PAULINO CASTRO DELGADO
38. 28224/422.- MIRIAM PINO CAMESELLE
39. 21933/422.- ROGESCALEIRA SL
40. 29285/422.- CONSELLERIA DE EDUCACION


8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS