Escoitar

Máis de 600 familias beneficiáronse do Servicio de Atención Domiciliaria durante o ano 2001

mércores, 27 feb 2002
A concelleira de Benestar Social, Belén Sío, presentou a memoria correspondente ó Servicio de Axuda Domiciliaria durante o 2001. Máis de 600 persoas beneficiáronse deste servicio de apoio á realización de tarefas domésticas, asesoría xurídica, lavandería e transporte adaptado.

Dos 358 usuarios, durante o 2001, o 75% foron mulleres cunha media de idade de 76 anos. Requiriron os servicios de asesoramento xurídico 31 persoas, de lavandería 1.844, de transporte adaptado 97 e de actividades complementarias 7.048.

Trátase dun programa individualizado, de carácter preventivo e rehabilitador que artella o conxunto de servicios e técnicas de intervención tanto na atención persoal e doméstica como no apoio psicosocial e familiar que se presta no domicilio dos usuarios, co obxectivo de favorecer o incremento da autonomía persoal no medio habitual de vida.

O equipo técnico está formado por 1 responsable, 3 traballadores sociais, 1 psicólogo, 1 avogado, 1 administrativo, 57 auxiliares e 45 voluntarios.

Sío anunciou a ampliación do presuposto do Servicio de Axuda a Domicilio para este ano a 125 millóns de pesetas e a extensión da teleasistencia a persoas que necesitan apoio deste tipo con 2 millóns de pesetas. Os servicios de teleasistencia consisten na atención inmediata de emerxencias sanitarias e sociais, na axenda recordatoria de horas de tomar medicamentos ou citas médicas cun seguimento permanente, entre outros.