Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 14 de outubro de 2004, ás 9,30 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda.

mércores, 13 out 2004
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (30.09.04)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. APROBACIÓN INICIAL DE CAMBIO DE SISTEMA DE COMPENSACIÓN A CONCERTO E DE PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DO POLÍGONO ENTRE AS RÚAS SAN XOAN DO MONTE E PADRE CELSO (4508/401)

3. APROBACIÓN INCIAL DE PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DA U.E. IV-07 MONTECELO ALTO (4534/401)

4. RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROXECTO DE EXPROPIACIÓN POR TAXACIÓN CONXUNTA PARA A AMPLIACIÓN DA RÚA TELLEIRA EN CASTRELOS (173/413)

5. RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DA U.E. I-01 VILLA LAURA (4342/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ORDENACIÓN DO PERI IV-06 SAN PABLO NA TRAVESÍA DE VIGO

7. DECLARACIÓN DE RUÍNA NA RÚA JOAQUÍN YÁÑEZ Nº 9 (40749/421)

8. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) INMOBLE SITO EN JOAQUÍN YÁÑEZ Nº 2 (3/431)

b) INMOBLE SITO EN TEÓFILO LLORENTE Nº 55, ELEMENTOS COMÚNS (115/431)

c) VIVENDA SITA NA RÚA BALLESTA, 2-1º (158/431)

d) VIVENDA SITA EN ABELEIRA MENÉNDEZ, 11-3º A (184/431)

9. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO FONTENLA Nº 41 (11202/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN ARAGÓN, 130-1º B (11784/423)

c) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO SAN LOURENZO, 59-CORUXO (12312/423)

d) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA AVDA. RAMÓN NIETO, Nº 332 (12432/423)

10. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 26084/422.- AC HOTEL VIGO SL
2. 50615/421.- RESTAURANTES MC DONALS SA
3. 50619/421.- RESTAURANTES MC DONALDS SA
4. 50901/421.- MANUEL LOPEZ VAZQUEZ
5. 50985/421.- CASBREY SL
6. 48141/421.- JESUS CONDE VAZQUEZ
7. 39480/421.- PROINVER 2000
8. 47068/421.- MARIA CABALEIRO BARCIELA
9. 47976/421.- DIEGO VALVERDE ABRIL
10. 50218/421.- REVSA SL
11. 44952/421.- ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ
12. 44959/421.- AC-HOTEL VIGO
13. 46997/421.- CIES REAL ESTATE S.L.
14. 47218/421.- MARIA JESUS NOVOA PEREZ
15. 50275/421.- FERNANDO COSTAS FIGUEROA
16. 50574/421.- JULIAN ALVAREZ GARCIA
17. 50641/421.- DAVID ANTONIO SAMPEDRO SAMPEDRO
18. 48821/421.- TABUBESA S.L.
19. 50756/421.- ANTONIO MAQUIEIRA VALIÑO
20. 50842/421.- SERVICIOS MARSERO S.L-
21. 50972/421.- 0 ALONSO ALONSO C.B.
22. 38308/421.- ANTONIO GONZALEZ MEIRIÑO
23. 35387/421.- RAMIRO CARREIRA GARCIA
24. 27965/422.- SALADINA LORENZO FIRVIDA
25. 28359/422.- VIAJES IBERIA SA
26. 27208/422.- ELECTROFIL VIGO SA
27. 21992/422.- JOSE ANTONIO COSTA SILVOSA
28. 27345/422.- ROSA MENESES ESTEVEZ
29. 27487/422.- JOSE ANTONIO GESTOSO ALVAREZ
30. 9051/422.- JORGE C ROMERO EXPOSITO
31. 27557/422.- MANUEL ANGEL EXPOSITO GIL
32. 49331/421.- JOSE ANTONIO GESTOSO ALVAREZ
33. 24927/422.- JOSE ANGEL VILA ALVAREZ
34. 26805/422.- COMBUSTIBLES DEL NOROESTE S.A.

11. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS