Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

A xerencia municipal de Urbanismo reunese o xoves, día 12 de febreiro, a partir das dez da mañá cun orde do día de 11 asuntos entre os que figura de reordenación de viais na zona do Meixoeiro-Bembrive e accesos ó Hospital.

mércores, 11 feb 2004
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (29.01.04)

EXPEDIENTES COMPETENCIA DO PLENO:

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PEEC NO CUARTEIRÓN Nº 57

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. APROBACIÓNS INICIAIS:

a) MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 26 DO PXOU DE VIGO: REORDENACIÓN DE VIAIS NA ZONA DE MEIXOEIRO-BEMBRIVE E ACCESOS Ó HOSPITAL DO MEIXOEIRO

b) EXPROPIACIÓN POR TAXACIÓN CONXUNTA DE PARCELA AFECTADA POLO ENSANCHE DA RÚA TELLEIRA (CASTRELOS)

c) PROXECTO DE URBANIZACIÓN NA RÚA TELLEIRA (CASTRELOS)

d) ESTUDIO DE DETALLE NA TRAVESÍA DE VIGO Nº 51.- PROPOSTA DESESTIMATORIA

4. ACEPTACIÓN DE CESIÓNS GRATUÍTAS PARA ENSANCHE E MELLORA DA ESTRADA IGREXA, PORTO E QUINTIÁN (BEADE)

5. SOLICITUDE DE INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA DE APROVEITAMENTO DE PARCELA SITUADA NA RÚA TOMÁS A. ALONSO, 132-136

ASUNTO NO QUE O CONSELLO ELEVA PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

6. DESTINO DOS BENS DO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO E AFECTACIÓN DOS RECURSOS OBTIDOS MEDIANTE O SEU ALLEAMENTO OU SUBSTITUCIÓN DO APROVEITAMENTO

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

7. DECLARACIÓN DE RUÍNA DE EDIFICACIÓN SITA EN CAMIÑO VICARÍA Nº 11

8. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA SAÍÑAS-NAVIA (12382/423)

b) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ORDE DE PARALIZACIÓN, E DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA EN NAIA, 133-LAVADORES (12198/423)

c) DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA NA RÚA BEIRÁN, 81-MATAMÁ (9548/423)

d) DECLARACIÓN DE CADUCIDADE DO PROCEDEMENTO DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA E DA ACCIÓN MUNICIPAL PARA A REPOSICIÓN DE MESMA, POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO PARDIÑEIROS, 14-LAVADORES (10123/423)

9. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENCIA Nº 767, DO 30.10.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/4540/99 INERPOSTO POR Dª JOSEFINA FREIRE BAAMONDE CONTRA DESESTIMACIÓN ESCRITO SOBRE DEREITO DE ALUGUEIRO NA U.E. I-05 ROSALÍA DE CASTRO 1.-DESESTIMATORIA

b) AUTO DO 05.11.03 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 03/9352/98 INTERPOSTO POLA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS E EN MÁN COMÚN DE CABRAL CONTRA ACORDO DESESTIMATORIO DE SOLICITUDE DE RETAXACIÓN DA PARCELA Nº 1 DO PROXECTO DE EXPROPIACIÓN DE COTOGRANDE.- ACEPTA O DESISTIMENTO DA RECORRENTE

c) AUTO DO 07.01.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº02/4689/02 INTERPOSTO POR Dª ISABEL LAGO GARRIDO E DOUS MÁIS CONTRA RESOLUCIÓN RELATIVA A EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS E INSTALACIÓNS DUN HOTEL NO INMOBLE DENOMINADO "CASA SENSAT".- ACEPTA O DESISITIMENTO DOS RECORRENTES

d) AUTO Nº 2 DO 12.01.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 259/03 (P.A.) INTERPOSTO POR Dª PILAR BELMONTE DOCAMPO CONTRA INEXECUCIÓN DE ACORDO MUNICIPAL DE EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 11709/423.- INADMITE O RECURSO

e) SENTENCIA Nº 9 DO 13.01.04 RECAÍDO R.C.A. Nº 418/01 (P.O.) INTERPOSTO POR D. RICARDO SALGADO BLANDO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE DENUNCIA POR OBRAS ILEGAIS EN SEIXOS, 18.- ESTIMATORIA PARCIAL

f) SENTENCIA Nº 11 DO 13.01.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 141/03 (P.A.) INTERPOSTO POR D. ALFONSO VILLAR BASTOS CONTRA RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DE RECURSO DE REPOSICIÓN SOBRE OUTRA DE IMPOSICIÓN DE MULTA COERCITIVA EN EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN NO CAMIÑO MUXENAS, 1-CANDEÁN.- DESESTIMATORIA

g) SENTENCIA Nº 15 DO 13.01.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 84/03 (P.A.) INTERPOSTO POR Dª MARÍA E Dª CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ CONTRA INEXECUCIÓN DE RESOLUCIÓN FIRME DICTADA EN EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 10356/423.- ESTIMATORIA
10. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 25864/422.- PESCADOS FRIGORIFICOS Y MARISCOS ALBEDA
2. 26944/422.- YING WENFENG
3. 26642/422.- SACLI S.A.
4. 26817/422.- FONCALOR
5. 26987/422.- CAIXANOVA
6. 27042/422.- ANTONIO GARCIA ALEN
7. 27192/422.- SINC INFORMATICA S.L.
8. 47757/421.- LUIS FERNANDEZ LOPEZ
9. 48809/421.- JOSE MANUEL CARBALLO IGLESIAS
10. 48936/421.- BENITO RAÑA VIÑUELA
11. 48937/421.- MIGUEL ALVAREZ MENDEZ
12. 35105/421.- DIZ FORMOSO PROMOCIONES SL
13. 36827/421.- MIRON Y GUTIERREZ PONTEVEDRA CONSTRUCCIO
14. 40705/421.- SEVERINO QUINTAS SL
15. 46806/421.- PROMOCION DE VIVIENDAS SAN PAIO U.T.E
16. 32770/421.- ANTONIO CORES ROMERO
17. 45030/421.- GUILLERMO GARCIA SANJIAO
18. 46762/421.- M ISABEL ALONSO BARCIELA
19. 47777/421.- HERMIDA GRAÑA SL
20. 48398/421.- JOSE ANGEL TIELAS CENDON
21. 41650/421.- M TERESA RIVAS MONZON
22. 46288/421.- ROSA RIVAS SEIJO
23. 47367/421.- JUAN MANUEL GONZALEZ COSTAS
24. 47454/421.- PABLO CAMACHO VAZQUEZ
25. 47817/421.- BERTA ARES SUAREZ
26. 48771/421.- DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INS
27. 47230/421.- MANUEL SAMOELLE RODRIGUEZ
28. 47779/421.- JULIO GONZALEZ FERNANDEZ
29. 47819/421.- JUAN PEREZ ALONSO
30. 47952/421.- JUAN CARLOS DOMARCO MARTINEZ
31. 48657/421.- JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ
32. 48725/421.- MUTUA VALENCIANA AUTOMOVILISTA DE SEGUROS
33. 45809/421.- PESCADOS FRIGORIFICOS Y MARISCOS ALBEDA
34. 48726/421.- JOSE ZUÑIGA GIL
35. 44958/421.- AC-HOTEL VIGO
36. 47373/421.- BERNARDO BORRAJO JAQUOTOT
37. 48030/421.- PROMOCIONES MECANOCASA SL
38. 48542/421.- PROMOCIONES VIVEN PLAZA SL
39. 22261/421.- RAUL ALVARADO SAMPAYO
40. 41551/421.- PARADA COUSIÑO PROMOCIONES S.L.
41. 43464/421.- URBANIZACION ARAGON NORTE S.L.
42. 44489/421.- URBANIZACION ARAGON NORTE S.L.
43. 46147/421.- CASBREY SL
44. 46148/421.- CASBREY SL
45. 46216/421.- JOSE ANTONIO ALONSO ABALDE
46. 46570/421.- MANUEL ORGE PEREIRA
47. 48190/421.- PRORIFER S.L.
48. 47172/421.- BELLA RIA S.A.
49. 47774/421.- SACLI S.A.
50. 48034/421.- FONCALOR
51. 48257/421.- ANTONIO GARCIA ALEN
52. 48295/421.- YING WENFENG
53. 48346/421.- CAIXANOVA
54. 48729/421.- SINC INFORMATICA S.L.
55. 45969/421.- MIGUEL MANUEL VILAR FERNANDEZ
56. 46783/421.- GONZALO PARRADO SANCHEZ
57. 48546/421.- CONSTRUCCIONES HERMANOS ALONSO RODRIGUEZ
58. 46818/421.- MARGARITA MAGDALENA ALONSO
59. 46834/421.- FRANCISCO JA SOTO BARCIA
60. 23559/422.- ROSA STORS COSTAS
61. 25848/422.- VIRGINIA ARIZA VAZQUEZ
62. 26032/422.- ATI GALICIA SLL
63. 26383/422.- WEST PEAK SL
64. 26624/422.- ANIBET CB
65. 26973/422.- CALANA SL
66. 27061/422.- GESMUAL 02 S.L.
67. 27179/422.- MARIA PAZ VILA LAMAS
68. 27202/422.- VENECIA ORO SL
69. 25822/422.- VIAJES JET S.A.
70. 25858/422.- WORLD METAL & GEMS SL
71. 25880/422.- CONSIGNACIONES Y OPERACIONES MARITIMAS, S.A.
72. 25881/422.- UIVERSAL DE PESCADOS SL
73. 25900/422.- JOSE ALBERTO CENDEIRA MOSQUERA
74. 27126/422.- PABLO ALVAREZ RODRIGUEZ
75. 25735/422.- SONIA CORREA CABALEIRO
76. 26250/422.- ASER GONZALEZ SL
77. 26633/422.- EMMA ALVAREZ VILA
78. 26391/422.- CONSTRUCCIONES ALONSO ARESES S.L.
79. 26615/422.- CONSTRUCCIONES ALFONSO PEREZ, S.L.
80. 46765/421.- ASER GONZALEZ SL
81. 19065/422.- CONFECCIONES CARMEN MELERO SL
82. 22379/422.- FRIMARTE S.A.L.
83. 23938/422.- TOTALFINA ELF ESPAÑA S.A.
84. 24585/422.- LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS F.LEMA
85. 27122/422.- COSORCIO ZONA FRANCA VIGO
86. 27324/422.- CONST. CARRERA IGLESIAS, SL.

11. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS