Escoitar

Medidas de tráfico por obras

venres, 26 xan 2018
- Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de mantemento do túnel de Fomento, saída de Vigo (entrada AP9), a realizar pola empresa Ute Esycsa Etra , estará pechado ao tráfico o túnel de Fomento, sentido saída da Cidade dende o 27 de xaneiro de 2018 ás 09:30 horas e por un período aproximado de tres horas.

- Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de mantemento do túnel de Beiramar, en horario nocturno (23:00 a 05:30), a realizar pola empresa Ute Luz E Vigo , estará pechado ao tráfico o túnel da rúa BEIRAMAR(AVDA), do seguinte xeito: 29/01 lado mar. 30/01 lado terra. Desvíos por Colón, Urzaiz, Gran Vía, Coruña, Beiramar.

- Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización autorizada en exp 79428/250, a realizar pola empresa Telefonica De España S. A. U. , estará pechada ao tráfico a rúa PARDAIÑA(RUA) Nº 41 (VIGO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 29 de xaneiro de 2018 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.