Escoitar

ÁREA DE EMPREGO

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS 2017

venres, 19 mai 2017
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 20.04.2017, a proposta da Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións cos Sindicatos, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2017 do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas.

Obxecto: poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas, promovidas por desempregados/as independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o 1 de abril de 2016 e ata o 31 de marzo de 2017 e que cumpra cos requisitos establecidos nas bases reguladoras, entre os que cabe subliñar:
Ter o seu enderezo fiscal e social en Vigo.
Estar en situación de desemprego na data de inicio da actividade empresarial (como mínimo o 50% do capital social da empresa sexa titularidade de persoas en situación de desemprego).

Publicación das Bases Reguladoras da convocatoria: BOP núm. 80 do 26 de abril de 2017.

Publicación do extracto da convocatoria: BOP núm. 91 do 12 de maio de 2017.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 7 xullo de 2017.

Información: Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións cos Sindicatos. Praza do Rei, 1 – 4ª planta. Tfno.: 986 810 232 / 986 810 304
As bases reguladoras das axudas e os anexos para a solicitude, estarán á súa disposición nas dependencias de Información do Concello de Vigo e na web: www.vigo.org.