Escoitar

"SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE IGUALDADE

Programa de subvencións para a concesión de axudas a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres no ano 2017.

venres, 19 mai 2017
Expediente aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do día 27 de abril de 2017.

O prazo para presentar as solicitudes é de dez días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP). O extracto publicouse no BOP nº 93 do día 16 de maio de 2017, polo que, o prazo para presentar as solicitudes comeza o 18 de maio e remata o 31 de maio de 2017.

As Bases reguladoras e os modelos normalizados para participar na convocatoria pódense solicitar na Oficina de Información do Concello ou descargar da páxina web municipal www.vigo.org ".