Escoitar
Promoción Económica e Emprego

Selección de alumnos/as para os cursos do programa "Vigo Medio Natural"

<br />

venres, 3 xul 2009
Traballador/a forestal:
125 horas totais da acción formativa
(70h presenciais e 55h a distancia)
Data de inicio: 07/09/2009
Monitor/a de prácticas deportivas en espazos naturais:
125 horas totais da acción formativa
(70h presenciais e 55h a distancia
Data de inicio: 07/09/2009

Presentación de solicitudes:
Mediante instancia solicitando participar no proceso de selección, .
Prazo: Do día 6 de xullo ata o 30 de agosto de 2009
Presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Praza do Rei s/n. (Vigo). Dirixido ao servizo de Promoción Económica e Emprego.
Horario de entrega: De 9.00 a 13.00 horas.
Documentación: Xunto coa instancia achegarase a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos xerais (traballadores/as en activo) e específicos establecidos nas presentes bases.