Escoitar
Promoción Económica e Emprego

Selección de monitores medioambientais para impartir os cursos "Traballador forestal" e "Monitor de prácticas deportivas en espazos naturais"

<br />

venres, 3 xul 2009
Presentación de solicitudes:
Prazo: dende o día 6 de xullo ata o 14 de agosto de 2009.
Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Praza do Rei s/n. (Vigo). Dirixido ao servizo de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá.
Horario de entrega: De 9.00 a 13.00 horas.
Documentación: Xunto coa instancia achegarase, fotocopia do DNI, Curriculum Vitae, proposta de contidos para o curso e presuposto.
Datos dos Cursos: Formación mixta
Denominación:
Traballador/a forestal
125 horas (70h presenciais e 55h distancia)
Monitor/a de prácticas deportivas en espazos naturais
120 horas(70h presenciais e 50h distancia)