Escoitar

Pleno da Corporación

Orde do día para a sesión ordinaria que terá lugar o día 23 de decembro de 2005, ás dez horas, no salón de Plenos deste Concello.

xoves, 22 dec 2005
1.- Actas anteriores. (Sesións ord. 26.09, extr. 21.10 e ord. 04.11)

2.- Dar conta resolución da Alcaldía do 02.11.05 relativa ó nomeamento do presidente do Tribunal Económico Administrativo Municipal.

SERVICIOS XERAIS

3.- Dar conta do cumprimento de decreto da Alcaldía do 7 de xullo de 2005, relativo ós gastos realizados para o mantemento da EDAR do Lagares.

MOCIÓNS

4.- Moción do Grupo Municipal do PG relativa a nova autovia entre Arousa, Pontevedra, Morrazo, Vigo, Mos e Porriño.

5.- Moción do Grupo Municipal do PG relativa á alta velocidade en Galicia e norte de Portugal.

6.- Moción do Grupo Municipal do BNG propoñendo a recuperación de parcelas no PERI II-12 A Florida B.

7.- Moción do Grupo Municipal do BNG de actuación integral nos viais de saída e acceso ó segundo cinto.

8.- Moción do Grupo Municipal do BNG instando a creación dun ximnasio baixo a bancada das pistas de atletismo en Balaídos.

9.- Moción do Grupo Municipal do BNG relativa a xestión directa polo IMD das pistas de atletismo.

10.- Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE relativa ás campañas de apoio ós obxectivos de desenvolvemento do milenio.

11.- Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE relativa ós procesos de contratación de obras realizados pola concesionaria Aqualia.

12.- Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE relativa ás novas tarifas de transporte urbano colectivo.

13.- Rogos e preguntas.