Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 22 de decembro de 2005, ás 9:30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da seguinte relación.

mércores, 21 dec 2005
1. ACTA ANTERIOR (1.12.05).

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN E CAMBIO DE SISTEMA DA UA "POBO GALEGO" (EXPTE 4608/401).

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN E CAMBIO DE SISTEMA DA UA V-E PERI IV-05 ARAGÓN-TRAVESÍA DE VIGO.(EXPTE 4605/401).

3. RECTIFICACIÓN RELACIÓN DE BENS DO PROXECTO EXPROPIATORIO "SEVERINO COBAS ENTRE AS RÚAS BAGUNDA E LAGARES". (EXPTE 456/413).

a) PARCELAS E018 E E020.
b) PARCELAS E009 E E011.

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN U.E.-IND-II-03-SAN ANDRÉS DE COMESAÑA (EXPTE 4555/401).

5. APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN POLÍGONO 4 DO PERI IV-01-SAN ROQUE A (EXPTE 4587/401).

6. REVISIÓN DE OFICIO DO ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE DATA 19.12.97 (JOSÉ PIÑEIRO OROSA-URBANIZACIÓN RUA GÁNDARA)-(EXPTE 4584/401) .

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ANOTACIÓN PREVENTIVA DOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS CONTRA O PEPRI III-02 FINCA DO CONDE E ACTOS DERIVADOS (DOC. 50198649).

8. EXPEDIENTES DE INFRACCIONS URBANÍSTICAS:

a) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENCIA NO CAMIÑO PADRÓN-RIBAS Nº 2-MATAMÁ. (EXPTE 12902/423).
b) RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA NA RÚA TOMÁS A. ALONSO Nº 194 (EXPTE 12518/423).

9. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DE VIVENDA NA RÚA POBOADORES Nº 15 (EXPTE 125/431).

11. APROBACIÓNS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) VIVENDA NA RÚA MISERICORDIA Nº 1-4º E (EXPTE 229/431)

b) VIVENDA NA RÚA PESCADORES Nº 1-2º (EXPTE 249/431)

12. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 29603/422.- EDITA TERESA VAZQUEZ NOVOA
2. 27391/422.- MIGUEL LOPEZ LOPEZ
3. 29537/422.- MIGUEL ANGEL OUBEL FIRVIDA
4. 25946/422.- JUAN PEDRO POLO CRIADO
5. 53334/421.- DOLORES FERNANDEZ FERNANDEZ
6. 53966/421.- EDIFICACIONES POLIGONO BALAIDOS, S.A.
7. 55073/421.- O H IROGAN SL
8. 55106/421.- CARLOS BARREIRO FERNANDEZ
9. 53333/421.- DOLORES FERNANDEZ FERNANDEZ
10. 55182/421.- MARISOL BORGES CORDERO
11. 49055/421.- MIGUEL LOPEZ LOPEZ
12. 52822/421.- ROSA MARIA OTERO CARIDE
13. 51135/421.- SERVANDO RODRIGUEZ UBEIRA
14. 52977/421.- MARIA NIEVES REMESAR CONDE
15. 53308/421.- REAL 22 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
16. 54262/421.- SERGAS CONSELLERIA DE SANIDADE
17. 52544/421.- M CARMEN FERNANDEZ PIÑEIRO
18. 52348/421.- PROLAVIGO SL
19. 54671/421.- MARTA ITALIANI QUICLER
20. 53760/421.- EDIFICACIONES POLIGONO BALAIDOS, S.A.
21. 54718/421.- LICOFE PROMOCIONES
22. 45978/421.- JUAN PEDRO POLO CRIADO
23. 53438/421.- MIGUEL ANGEL OUBEL FIRVIDA
24. 53592/421.- EDITA TERESA VAZQUEZ NOVOA
25. 36101/421.- PURIFICACION GONZALEZ GATO E OUTROS
26. 52158/421.- ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES LAGOA SA
27. 29943/422.- ALFONSO GONZALEZ VECINO
28. 30279/422.- OPORTO 7 , C.B.
29. 29267/422.- PILAR MARTINEZ VILLAMARIN
30. 27597/422.- NECK CHILD SA
31. 29966/422.- OVEN GLOBE S.L.
32. 28078/422.- JOSE MANUEL GOY DIEZ
33. 28977/422.- AZIZ BHATTI SL
34. 29593/422.- JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
35. 29969/422.- PROMOGAL INVERSIONES SL
36. 30005/422.- VIVIENDAS, ALQUILER Y PROMOCIONES VIGO S.L.
37. 30048/422.- OLIMPIA DOMINGUEZ PEREZ
38. 29979/422.- CHORRO NAVAL SL
39. 29051/422.- ENCENA PRODUCCIONS ARTISTICAS, SL
40. 29946/422.- EQUIPOS ELECTRONICOS DE REDONDELA SL
41. 30262/422.- EGANO CONSTRUCCIONES, SL
42. 27854/422.- ENCARNACION ALONSO PAZ
43. 28922/422.- DOMINGO FERNANDEZ RIVERO
44. 52519/421.- ENCENA PRODUCCIONS ARTISTICAS, SL
45. 14940/422.- ENGRANOR S.L.
46. 28393/422.- IMPERIO AUTOCENTRO GALICIA, S.L.
47. 51349/421.- IMPERIO AUTOCENTRO GALICIA

13. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS