Concello de Vigo Vigo org
Xornalxornal.vigo.org
  


Noticias da semana

Suscribirse


 
venres, 30 de novembro de 2012

Imprimir | Enviar | | Compartir:  

Xerencia de Urbanismo
Xestión

Aprobación inicial do "Plan especial de protección, rehabilitación e reurbanización de espazos interiores no antigo grupo de vivendas de promoción pública nas rúas Bueu, Moaña, VilagarcíaA Xunta de Goberno Local do Excmo. Concello de Vigo, na sesión ordinaria do 16 de novembro de 2012, adoptou o seguinte acordo:

"PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o «Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reurbanización de espazos interiores no antigo grupo de 502 vivendas de promoción pública nas rúas Bueu, Moaña, Vilagarcía e camiño da Raposa, no polígono de Coia,», promovida polo IGVS e redactado pola arquitecta Dª Cristina Cameselle Solá con datas novembro 2010 e xullo 2012.

SEGUNDO: Abrir un trámite de información pública polo prazo dun mes, mediante a publicación de anuncios no DOG e en dous xornais de maior circulación da provincia.

TERCEIRO: Acordar, de acordo co artigo 77.2 da LOUGA, a suspensión de licenzas no ámbito afectado no que resulte incompatible coa nova ordenación, significando que o mesmo confórmase polas edificacións sitas na rúas Moaña cos nº 2 a 32 e Bueu aos nº 1 a 46 e correspondentes espazos interiores, segundo a delimitación que reflicte o plano catastral INF-03, asinado pola arquitecta Dª. Cristina Cameselle Solán en novembro 2010, escala 1:1000, (Tomo "Planos" do referido Plan Especial) que será, así mesmo, obxecto da publicación referida no apartado segundo deste acordo.

CUARTO: Publicar este acordo, xunto cos documentos integrantes do Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reurbanización de espazos interiores no antigo grupo de 502 vivendas de promoción pública nas rúas Bueu, Moaña, Vilagarcía e camiño da Raposa, no polígono de Coia, na web do Concello de Vigo.

QUINTO: Notificar o presente acordo individualmente, na forma prevista nos artigos 58 e 59 da LRXAP-PAC, a todas as persoas propietarias dos terreos afectados que figuren como titulares no catastro e, así mesmo, ao IGVS coa indicación expresa, en ambos casos, de que ao tratarse dun mero acto de trámite non é susceptible de recurso."

Durante o perído de exposición pública, o expediente atoparase a disposición do público en xeral, na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), así como no departamento municipal de Información da Xerencia de Urbanismo (sito na planta baixa do edificio da Xerencia de Urbanismo – Praza do Rei, s/n), de luns a venres, en horario de 9.00 a 13.30 horas.
Mais noticias
O alcalde define a apertura do Centro de Inclusión como "un grito de solidarieadade en Vigo"
O Concello achega 136.000 euros á Federación de Veciños para a contratación de 21 persoas
Caballero anuncia a aprobación no 2012 de 2,9 millóns para o Servizo de Axuda no Fogar
O Concello da luz verde ao desenvolvemento urbanístico de 140 vivendas en Tomás Alonso
O alcalde de Vigo apoia a loita do Grupo Imán no Día Mundial da Sida
O sábado nova edición de FEIRA no Casco Vello
O Concello abre o concurso para subir a 40 nenos e nenas na Cabalgata de Reis
Nova exposición na sala da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo
Campaña "De Boa Man"
ITE das edificacións construídas entre 1970 e 1980
Bando co gallo das festas do Nadal
Peche da rúa Baixada a Samil ao tráfico
Peche da rúa Brasil ao tráfico
Obradoiro de escrita creativa


Volver á portada

© Gabinete de Prensa - Concello de Vigo 2003