Man Xornal.vigo.orgXornal.vigo.org Concello de Vigo Contacto
Discurso
Subscribirse


 
luns, 06 de decembro 2010

Imprimir | Enviar

Celebración Día Constitución 2010

Por Alfonso Villagómez Cebrián (Maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia)Concelleiras, /os
Autoridades
Miñas donas e meus señores.

32 anos de Constitución, máis de tres décadas de ilusións compartidas, de obrigacións e dereitos sociais; de convivencia democratica, de concordia. Porque o 6 de decembro de 1978 comezaba o periodo de liberdade e convivencia pacífica máis longo da historia do noso país. e o dereito o traballo.

Un día especial nun ano especial. Ano 2010, ano do bicentenario de Vigo como Cidade Fiel, Leal e Valerosa, cidade de liberdades, solidaridade e dereitos individuais e colectivos; cidade que acadou a súa propia libertade fronte ao exército napoleónico. Cidade que veu despuntar o seu desenvolvemento económico e social baixo o paraugas da Constitución.

Ano 2010. Testemuña en homenaxe bicentenario tamen ós primeiros parlamentos reunidos en San Fernando nas Cortes de Cádiz. A Constitución de 1812, senlleira en España, co cuño liberal da época, un fito histórico que xalonou o camiño de albores de democracia que iria aparecendo e sendo decapitada na loita de Sísifo para alumbrar a democracia eterna, que non chegaria hasta 1978.

A Constitución Española de 1978 recolle o saber das, desafortunadamente breves, experiencias democráticas previas e lle engade a decisión forte e convencida dunha cidadanía madura e ilusionada. Aprendimos na nosa alma antropoloxica que a lei de leis é un ben inestimable que debemos preservar defendendo os valores que entraña, os valores da liberdade persoal, da convivencia e da concordia en todos os ámbitos da sociedade.

Porque ó lado das diferencias e discrepancias que alberga con naturalidade unha sociedade democrática, os acordos que inspiraron a Carta Magna deben seguir a rexir igualmente hoxe o noso proceder. E teño para min que aqueles acordos seguen a vertebrar a sociedade igual que no ano 78.

A liberdade, a independencia e a democracia son principios entrecruzados, garantes uns dos outros, que deben ser alimentados. Así o entende o autor do bando desta celebración do Día da Constitución, Alfonso Villagómez Cebrián, a quen agradecemos fondamente a súa presencia neste acto e os seus pensamentos.

A sua dilatada traxectoria na Xustiza, desde os xulgados pasando pola oficina do Defensor do Pobo, o Tribunal Constitucional e o gabinete do Ministerio de Xustiza ata o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fai de Alfonso Villagómez Cebrián un perfecto coñecedor da engranaxe democrática e voz dos dereitos e obrigacións que protexe a Constitución Española.

Francisco Fernández Del Riego, intelectual vigués e destacado defensor da democracia a través da cultura e da política, recordaba nas súas memorias a sombría época franquista afirmando que "ser home naqueles días era manterse ergueito, sen se dobregar, sen se torcer, defendendo teimudamente a causa de Galicia e da liberdade".

Na etapa constitucional que vivimos, a defensa que abandeiraba Fernández del Riego de Galicia e da liberdade, transfórmase, e continúa.

No presente contexto adverso a loita polas liberdades significa defender os dereitos constitucionais que nos avalan a cada un de nós, desde a unión e co compromiso de todos.

A cidadanía debe estar no centro da acción política. Baixo esta premisa, e por enriba de calquera interese partidista, debe primar o ben común. E a mesma Consticion nos dota dos instrumentos necesarios para defender ós cidadans dos chantaxes intolerables duns poucos que dañan o ben comun e garantizar a liberdade de transitar dos cidadans, como esta a suceder nestes momentos no abuso inadmisible dos controladores aereos.

Hoxe máis ca nunca, cando estamos a atravesar unha crisis económica internacional tan profunda, o espírito da Constitución Española ten que materializarse nos acordos políticos e cidadáns que permitan asegurar a protección social dos máis desfavorecidos, promover as condicións para o progreso social e económico, e impulsar o emprego.

Para superar as dificultades é imprescindible remar todos na mesma dirección, traballar unidos e formar parte da solución.

Sumar, desde a discrepancia e as lexítimas opinións, pero aunando as forzas. O denominador común dos esforzos atopase no emprego, chave da autorrealización persoal, dereito primordial e eixo fundamental da actividade política actual.

Non hai nada máis reseitable que un traballador en paro; non hai nada mais condenable que unha familia sen recursos. Desde o máximo respecto ao lexítimo debate político, temos que unir forzas para que aqueles que están a padecer máis duramente a crise económica teñan o noso respaldo, o noso alento e atopen horizontes esperanzadores.

Ese ten que ser o noso empeño en Vigo: aglutinar os impulsos de todos, comprometer todos os esforzos posibles para paliar os efectos adversos da crise na cidadanía coas leccións aprendidas da Constitución: a suma de vontades; a concordia e a convivencia cidadá. E unha palabra o frente das demais, emprego; e un dereito o frente dos demais, dereito o emprego, e unha convicción destacada, a loita contra o desemprego.

A crise economica producida pola usura, pola codicia, pola especulación noxenta, a crise dos mercados sin corazon, debe atopar enfrente unha grande barreira de unión, de esforzo compartido, de cooperación de administraciones, de brazos unidos das forzas sociais e políticas, que a frene, que a derrote, co telon de fondo da Constitución. De todos e de cada un.

E a crise salienta ainda mais outro dereito fundamental da cidadanía, a vivenda. O dereito a vivenda. E a mesma especulación alonxou a posibilidade de que xovenes, traballadores, clases medias poidan acceder a sua vivenda ou ainda a unha de alquiler. E debense facelas reformas necesarias para acadar esta cobertura fundamental. Para facilitar o acceso a unha vivenda digna.

E o xeito de avanzar neste eido volve a ser a man tendida, o diálogo e os acordos entre as institucións, públicas e privadas.

Vigo destaca polo seu extenso e comprometido movemento social, que engrandece e enriquece á cidade ao velar pola igualdade de todos os cidadáns, amparando a dignidade individual, en particular por aqueles que precisan doutros para ver garantidos os seus dereitos.

Hoxe, aniversario da Constitución Española, reclamamos para Vigo a unión, a ilusión e o esforzo conxunto que alumaron o texto de 1978. reclamamos a concordia e a convivencia que emanan das súas páxinas.

A Constitución Española é o centro de gravedade da da vida democratica. E sabemos que os seus valores se identifican con Vigo. Queremos que a torre e a oliveira que visten o noso escudo sexan símbolos da concordia institucional, queremos que a torre e a oliveira da Praza do Bicentenario sexan a torre e a oliveira da marcha conxunta contra o leviatan maldito das crises dos especuladores. En este Vigo que tanto sabe de traballo ben feito, de automóviles, de barcos, de peixe, de hospitalidade, contra a crise seguiremos ca sementeira da xentes que coñecen o seu oficio. Que non saben de especular, senon de competir limpamente para progresar.

Sírvome do 6 de decembro, imaxe da pacífica unión de vontades diversas en España, para reafirmar a nosa vontade de que Vigo siga anclada na Constitución garante do progreso harmónico de toda a sociedade.

En 1978 as cesions e a xenerosidade política e persoal crearon aquel gran chan común chamado convivencia. As mans tendidas deron un paso de xigantes.

En 2010 as feridas da economia e do desemprego, reclaman, digo reclaman?, eisixen, xenerosidade e amplitud de miras. Eisixen o esforzo conxunto de todalas administracions, sin miradas, por lexitimas que poidan ser, os colores políticos, eisixen a búsqueda de un futuro comun da sociedade viguesa, galega e española.

Art. 35.1 da CE: Todo os españois teñen o deber de traballar e o dereito ó traballo.

¡Viva a Constitución!


Outros discursos
Día da Constitución Española

DISCURSO GALA VIGUESES DISTINGUIDOS 2015

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2015
Dedicado a Xosé Filgueira Valverde


Bando da Reconquista 2015

XXXVI ANIVERSARIO DA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
(2014)


DIA DE GALICIA 2014


Ver todos


Volver á portada

© Gabinete de Prensa - Concello de Vigo 2003