Man Xornal.vigo.orgXornal.vigo.org Concello de Vigo Contacto
Discurso
Subscribirse


 
xoves, 06 de decembro 2007

Imprimir | Enviar

Discurso do alcalde co gallo do Día da Constitución

Por Abel Caballero Álvarez (Alcalde)Bos días señores e señoras, Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades.

Quixera agradecer a todos os asistentes a súa presenza neste acto que, como cada ano, ten o obxectivo de celebrar a Constitución española de 1978, que outorga e protexe os nosos dereitos fundamentais.

A Constitución española, elaborada hai 29 anos, destaca polo espírito de colaboración de toda a sociedade e polo consenso alcanzado na redacción dunha norma que rexe a nosa convivencia democrática.

A Constitución protexe os dereitos de todos os cidadáns, dereitos heteroxéneos que abarcan desde a dignidade da persoa ata a libre información, pasando polo dereito a un traballo e a unha vivenda digna.

Os cidadáns teñen a posibilidade de escoller libremente, a través dos comicios electorais, os cargos públicos que nos representan, encargados de protexer os nosos dereitos e obrigacións constitucionais. A vontade do pobo, manifestada a través do seu voto, é soberana e delimita as liñas de traballo para os próximos anos.

As autoridades públicas teñen a obrigación de promover e garantir todos estes dereitos, salvagardando os individuais, pero primando o ben común sobre o interese particular.

Baixo este criterio debemos traballar as institucións públicas, xa que así ampliaremos as liberdades, melloraremos o noso estado de dereito e benestar e, talvez o máis importante, cumpriremos co mandato que os cidadáns expresaron libremente nas urnas.

Hai escasos meses, durante a campaña electoral, tiven a oportunidade de expor as liñas mestras do que é hoxe, tras a decisión soberana dos cidadáns, o noso programa de goberno. Entre elas, o acceso a unha vivenda digna para todos os vigueses e viguesas e a creación de emprego.

O noso compromiso cos cidadáns, selado nas urnas, foi, é e será irrenunciable. Comprometémonos a garantir o acceso para todos a unha vivenda digna, e así o fixemos. O novo Plan Xeral inclúe a construción de 63.000 vivendas de protección oficial distribuídas por todo Vigo, residencias dignas e a prezo alcanzable, tal e como garante a Constitución.

Os poderes públicos teñen a obrigación de garantir este dereito, "Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos". Con estas palabras textuais recolle a Constitución este dereito no seu artigo 47. Baixo este criterio traballamos, acorde ás leis, e porque así o decidiron os vigueses e as viguesas nas pasadas eleccións.

Ademais, a inclusión do 43% de vivenda protexida sitúa a Vigo á cabeza das correntes urbanísticas da España moderna. Esta medida está sendo amplamente aplaudida e apoiada por todo tipo de institucións: arquitectos, sindicatos, construtores, ademais das administracións públicas municipais, autonómicas e estatais.

Garantimos unha vivenda accesible a todos os cidadáns, en todos os ámbitos. Un Vigo igualitario e social. Un lugar no que os vigueses que así o queiran poderán establecerse na súa cidade, no seu barrio ou parroquia, sen ter que afastarse dos seus familiares e amigos, ou ata emigrar.
Pero nós plantexámonos ademais que retornen os que por carestía de vivenda tiveron que ir vivir a unha zona do contorno de Vigo e desexan voltar á súa cidade de orixe.

Este é o noso modelo de desenvolvemento para Vigo. Porque o crecemento dunha cidade non é incompatible coas garantías sociais que inclúe a Constitución. Como o dereito á vivenda e ao emprego.

O noso goberno marcouse como obxectivo principal reducir ao máximo a taxa de desemprego na cidade. Estamos desenvolvendo plans de emprego específicos para os sectores de poboación con máis dificultades de acceso ao traballo, como as mulleres, que representan case o 65% dos desempregados de Vigo. O dereito a un traballo está recollido na nosa Constitución no artigo articulo 35 "Todos os españois teñen o deber de traballar e o dereito ao traballo, á libre elección de profesión ou oficio, á promoción a través do traballo e a unha remuneración suficiente para satisfacer as súas necesidades e as da súa familia, sen que en ningún caso poida facerse discriminación por razón de sexo".

A nosa liña de traballo a este respecto está apoiada polas cifras. A outubro deste ano, o 2007 é o mellor ano dos últimos cinco no que a desemprego se refire. Pero isto é só o comezo.

O noso compromiso co emprego ratifícase de novo no Plan Xeral, a nosa particular folla de ruta. Realizamos enormes esforzos para garantir a chegada de novas empresas á cidade e satisfacer a demanda dos sectores industriais xa existentes, e que consolidan a Vigo ano tras ano como motor económico e industrial de Galicia.

O chan industrial que inclúe o Plan cobre con garantías a necesidade empresarial para os próximos anos, o que sen dúbida xerará crecemento económico, desenvolvemento e benestar, pero tamén emprego para os vigueses, un dereito fundamental de todos os cidadáns.

O Plan marca as liñas do que será Vigo no futuro. Unha cidade igualitaria, de carácter social, de dereitos e de benestar, con capacidade de desenvolvemento e crecemento. Unha cidade para vivir e para traballar. Unha cidade que teña peso no conxunto de Galicia e de España. Que ocupe o lugar que lle corresponde.

E para logralo, necesitamos contar coas mellores infraestruturas. O AVE chegará a Vigo nos prazos previstos, isto é, no ano 2012. Con vontade e capacidade de xestión, logramos que unha demanda cidadá, cuestionada hai escasos meses, sexa hoxe unha realidade.

Nos últimos cinco meses, Fomento licitou o tramo de alta velocidade entre Vigo e Ourense por Cerdedo, o 21 de setembro , e o acceso norte, o pasado 7 de novembro .

A saída Sur farase por baixo da avda. de Madrid, e nas semanas próximas concluirase o proxecto da nova estación de ferrocarril. Ademais, a Unión Europea destinou, hai uns días, un importante investimento orzamentario ao AVE que unirá Vigo e O Porto. A isto refírome cando falo de pór a Vigo no lugar que lle corresponde.

Pero as infraestruturas aprobadas por Fomento nos últimos cinco meses non se limitan aos ferrocarrís. O Ministerio licitou o 10 de xullo o estudo informativo e do trazado do viario da nova autovía A-57 Vigo-O Porriño.

O 25 de outubro aprobouse a conexión da autovía Pontevedra-Alto de Confurco coa A-52 , e o 21 de novembro, a licitación do estudo informativo da conexión da A-57 coa rede viaria de Vigo e co acceso a Peinador.

Estas actuacións son firmes, incluídas no Boletín Oficial do Estado, que é onde se ratifican os compromisos.

O acceso está en marcha, e a ampliación do noso aeroporto, tamén. Peinador presenta un potencial de crecemento moi importante, o máis elevado de Galicia, que precisa unha ampliación urxente.

AENA xa asumiu este compromiso, e a construción dunha nova terminal en Peinador está en marcha. Esta nova terminal, que ademais do tráfico de pasaxeiros tamén propiciará o desenvolvemento do tráfico de mercancías, conta coas partidas orzamentarias precisas tanto para o seu desenvolvemento como para acometer as obras de acondicionamento que leva parellas (novos accesos, novo aparcadoiro, etc).

E este breve repaso polas infraestruturas debe concluír no Porto, referencia da historia da cidade.

Vigo debe ser cabeceira dunha Autoestrada do Mar. A puxanza económica da nosa cidade, a presenza da planta de PSA Peugeot Citroën e a capacidade loxística intermodal que desenvolvemos como consecuencia de todo iso así o demandan.

Pero na súa relación co porto, Vigo asume un momento clave da súa historia; recuperar de xeito eficaz e real un espazo litoral no que se garanta unha relación harmónica entre o cidadán e a actividade portuaria sen menoscabo de ningunha das partes.

Como alcalde ratifico o interese estratéxico que lle concedín no seu día como presidente do Porto ao proxecto de recuperación do litoral urbano. O acordo alcanzado coa Consellería de Política Territorial para a construción do túnel de Beiramar pon de manifesto a vixencia do noso compromiso cun proxecto que consideramos clave para o futuro de Vigo.

E garanto que levarán a cabo o Proxecto Nouvel e o Proxecto Beiramar, a pesar dos obstáculos que haberá que salvar. Porque a salvar obstáculos nesta cidade estamos afeitos.

E digo clave, referíndome tanto ao desenvolvemento económico como á mellora da calidade de vida que demandan os nosos cidadáns e que se sintetiza na idea dunha cidade para traballar, unha cidade para vivir.

No vixésimo noveno aniversario da Constitución española de 1978, os vigueses renovamos o noso compromiso co fomento da cidadanía como eixo da democracia e co fomento dunha sociedade de progreso, igualitaria, democrática e solidaria.


Outros discursos
Día da Constitución

Discurso DIA DE GALICIA

Discurso do Alcalde Reconquista 2018

Bando Reconquista 2018

Bando Día da Constitución

Discurso do alcalde de Vigo
Día da Constitución 2017Ver todos


Volver á portada

© Gabinete de Prensa - Concello de Vigo 2003