Man Xornal.vigo.orgXornal.vigo.org Concello de Vigo Contacto
Discurso
Subscribirse


 
xoves, 25 de xullo 2002

Imprimir | Enviar

Vigo reune as condicións para ser a cidade que lidere Galicia neste século, a que represente a nosa nación internacionalmente. Día da Patria

Por Lois Pérez Castrillo (Alcalde de Vigo)

O Día de Galicia celébrase en Vigo cunha tradicional recepción no Pazo de Castrelos. Este ano, o alcalde vigués quixo facer fincapé no papel que debe xogar Vigo na construcción de Galicia como país.


O 25 de xullo celebramos a Festa Nacional de Galicia. A tradición manda que, na véspera desa xornada, vigueses e viguesas de todos os ámbitos sociais nos reunamos nestes xardíns patrimonio da nosa cidade para lembrar que Galicia tamén posúe un valiosísimo patrimonio que debemos conservar: a súa identidade, unha cultura propia, unha lingua e un sentimento de nación.

Non é só a tradición a que nos convoca aquí. É sobre todo, o sentimento de pertenza a unha comunidade ben definida, a un povo que quere manter o seu lugar no mundo sen renunciar a aquelas características que lle son propias e que o fan existir como tal.

O amor por Galicia é a esencia que mantén unha festa que nós queremos converter tamén nun acto de reivindicación da nosa personalidade neste mundo globalizado no que nos toca vivir. A globalización da información e da economía xera inevitablemente desigualdades que compre combater. Algúns deses desaxustes inciden de forma moi negativa no noso país. O reto de Galicia é saber evitar os efectos negativos da globalización aproveitando todas as súas vantaxes.

Temos que inventar o noso papel no mundo explotando con intelixencia os nosos recursos e potencialidades. Como dicía hai un par de anos neste mesmo día e lugar Don Paco del Riego, temos que asimilar as novas correntes tecnolóxicas e da realidade política internacional para desenvolver e proxectar a nosa personalidade peculiar. Galicia ten ante si o futuro que saiba construir.

Nese proceso de busca do espacio para o desenvolvemento de Galicia no mundo, Vigo actúa como un elemento fundamental. Non é só que a nosa bisbarra sexa o polo de maior crecemento demográfico do país, nin que concentre boa parte da súa actividade económica. E que ademáis é unha das principais plataformas para a proxección internacional de Galicia polo seu sustrato industrial, polo seu dinamismo cultural, a súa capacidade comercial ou a súa vocación deportiva.

Vigo é a gran metrópole que pode representar a Galicia no exterior, pero para iso ten que asumir que ese liderado que xa ostenta sen discusión no terreo da economía se reforce tamén nos eidos político e social. Para iso é necesario que academos amplos consensos sobre algúns aspectos esenciais que condicionarán nos próximos anos o papel da nosa cidade.

Cómpre, por exemplo, que canto antes se plasme en lei un proxecto que xa está en avanzado proceso de xestación tras un rigoroso e extenso debate dos concellos do noso contorno. Refírome á constitución da Área Metropolitana, un instrumento clave para o crecemento racional de Vigo que debe ser observado por riba de criterios partidarios.

Ese consenso que reclamo para a creación da Área Metropolitana é o que debe guiar tamén a nosa alianza estratéxica co norte de Portugal. Cos nosos veciños lusos, apoiados na nosa afinidade lingüística e cultural, e nas nosas relacións económicas, podemos formar a suficiente masa crítica como para facer oir a nosa voz nos foros internacionais.

Para que Galicia se abra paso no futuro con garantías de éxito aínda é necesario un especial esforzo na modernización das súas infraestructuras de comunicación. O ferrocarril segue a ser unha asignatura pendente. Pendentes estamos de que se concrete ese proxecto de conexión directa de Vigo coa meseta a través da rede de alta velocidade, e do proxecto da saída sur ferroviaria que permitiría enlazar a nosa cidade facilmente con Portugal.

Cada vez máis necesaria se fai tamén a ampliación do aeroporto de Peinador e a instalación duns sistemas modernos que o permitan operar en igualdade de condicións cos outros aeródromos da eurorrexión. Convén lembrar que o aeroporto de Vigo rexistra un incesante crecemento de viaxeiros. É o que mellores perspectivas ten para se converter na gran base loxística de transporte aereo de Galicia e sen embargo funciona en condicións que lastran a súa competitividade. Urxe a aplicación de todas as medidas que se recollían no Plan Director aprobado polo Concello o pasado ano para que Peinador poida atender con eficacia unha demanda que en absoluto se cingue aos Concellos da nosa ría.

Outro consenso básico para relanzar Vigo é o que xa estamos logrando no decurso da elaboración do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal. O acordo acadado entre institucións e axentes sociais debe seguir presidindo o proceso de definición do deseño da cidade. A finais deste ano disporemos xa dun documento que recollerá con claridade as pautas que permitirán manter un crecemento sostido de Vigo e impulsar o seu despegue como a gran metrópole atlántica na que anceiamos convertela.

Vigo reune as condicións para ser a cidade que lidere Galicia neste século; a que represente a nosa nación internacionalmente; a que ondee a bandeira azul e branca na comunidade plural de nacións. Velaí a tarefa que temos por diante e que, estou seguro, de que entre todos e todas podemos desenvolver.


Outros discursos
Día da Constitución Española

DISCURSO GALA VIGUESES DISTINGUIDOS 2015

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2015
Dedicado a Xosé Filgueira Valverde


Bando da Reconquista 2015

XXXVI ANIVERSARIO DA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
(2014)


DIA DE GALICIA 2014


Ver todos


Volver á portada

© Gabinete de Prensa - Concello de Vigo 2003